Hur väljer jag ett säkert lösenord?

Info

Välj ett lösenord med:

Använd inte ord eller siffror som har ett samband med dig, din familj eller andra personliga uppgifter Välj inte standardord från en ordbok. Skriv inte ditt lösenord på en post-it lapp bredvid din dator, utan försök att minnas det. Slutligen, lämna aldrig ut ditt lösenord till någon tredje part eller i ett e-postmeddelande. Vi kommer aldrig att be om ditt lösenord via e-post.StödDokumentationVanliga frågor