EasyWebshop

Hur kan jag ändra namnet eller domännamnet på min butik?

Info

Var ändrar jag namn/webbutikens namn i Inställningar > Webshop Inställningar.

Ditt företags namn och andra uppgifter kan ändras i Inställningar > Konto Inställningar.

Ett domännamn kan inte ändras. Men du kan registrera ett nytt domännamn i Inställningar > Mitt domännamn.Ditt domännamn måste du förnya(betala ny årsavgift) inom ett år annars kommer det att försvinna.Info & SupportDokumentationFAQInfo

Dokumentation